Vervolgopleiding Integraal Leefstijlcoach

Op basis van vragen van (ex) studenten van de minor 4 Dimensionaal leiderschap naar een mogelijke vervolgopleiding om gecertificeerd coach te worden, is er in overleg met de Hanzehogeschool en MARK Academy voor Leefstijl een 7 daagse vervolgopleiding voor hen ontwikkeld.

MARK Academy werkt ook met het model van Covey. Deze opleiding is wel gericht op coaching op het gebied van leefstijl, de FQ. Voeding, gezondheid en vitale medewerkers wordt een steeds belangrijker item in het bedrijfsleven. Dit aspect ontbrak tot nu toe in de minor. Tevens leer je ondernemingsvaardigheden om of een eigen bedrijf op te richten of in jouw situatie in het bedrijf waar je werkt, je zelf te positioneren als (leefstijl)coach.

In deze post-HBO registeropleiding tot integraal Leefstijlcoach ga je van start met alle onderdelen die passen binnen een integrale benadering van vitaliteit, een gezonde leefstijl en interne balans. Je werkt gestructureerd aan het opbouwen/uitbouwen van je eigen praktijk voor integrale leefstijlcoaching, dan wel aan het actief vervullen van de rol van Integraal Leefstijlcoach binnen de organisatie waarin je werkt. Gedurende de opleiding word je intensief begeleid door een team van ervaren docenten, trainers en adviseurs uit het bedrijfsleven.

De gehele opleiding van MARK Academy beslaat 20 dagen, 10 tweedaagse trainingen. Op basis van vrijstellingen behaald door de minor 4 DL, dienen jullie nog 7 dagen van deze opleiding te volgen, inclusief 1 examendag.

Tijdens de opleiding wordt er gefocust op 3 belangrijke rollen: “ik als mens” (persoonlijke ontwikkeling), “ik als leefstijlcoach”(opleiding tot leefstijlcoach) en “ik als ondernemer” (advisering omtrent opstarten en runnen van eigen (inhouse) praktijk). Centraal tijdens de gehele opleiding staat de integrale of holistische werkwijze van de vier dimensies van Covey, aangevuld met een vijfde, namelijk de pro-activiteit (verantwoordelijkheid nemen, daadkracht, prioriteiten stellen). 

Je leert je cliënten te begeleiden op zowel het fysieke vlak waar de symptomen van disbalans zich vaak als eerste manifesteren (voeding, beweging, ontspanning, gewichtsbeheersing), alsook op mentaal, sociaal-emotioneel (EQ) en zingevingsvlak (SQ) en op het gebied van pro-activiteit.

Om duurzame en diepgaande resultaten te boeken met je cliënt, zul je niet alleen de gevolgen c.q. symptomen aan moeten pakken, maar juist met je cliënt aan de oorzaken van de disbalans moeten werken. Samen met je cliënt op zoek gaan naar alle puzzelstukjes die ervoor gaan zorgen dat hij/zij zich weer vitaal gaat voelen en zelf aan het stuur gaat staan van zijn/haar leven.
Je leert vanuit je nieuwe rol te werken en ondergaat tegelijkertijd zelf datgene wat je later overbrengt aan je cliënten.

 

Resultaat

1.     Je bent in staat zelfstandig een diagnose te stellen, een doelgericht plan van aanpak te      maken en vervolgens de cliënt integraal te begeleiden in de richting van zijn/haar doel

2.     Je kent de werking van de verschillende coachtechnieken en -instrumenten en kunt deze effectief toepassen

3.     Je weet anderen te stimuleren, uit te dagen en te inspireren 

4.     Je kunt een professionele coachrelatie opbouwen tussen jezelf en de ander

5.     Je leert concreet hoe je vanuit verbinding met jezelf een coachrelatie kunt aangaan met cliënten

6.     Je bent je bewust van je persoonlijke kracht en weet deze op effectieve wijze in te zetten

7.     Je bent in staat op een natuurlijke en authentieke manier te coachen

8.     Je bent in staat een eigen praktijk voor integrale leefstijlcoaching op te zetten/uit te bouwen

9.     Je bent in staat zelfstandig cliënten te verwerven

10.  Je hebt inzicht in je eigen vermogens, kunt effectief communiceren, neemt verantwoordelijkheid voor je eigen leven.

11.  Je bent in staat prioriteiten en doelen te stellen en deze te realiseren

Toelatingsprocedure:

1.     Je meldt je aan door een inschrijfformulier volledig in te vullen en te versturen via de website

2.     Na ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier sturen we je per email een intakeformulier toe. Dit intakeformulier stuur je ingevuld naar ons retour.

3.     Op basis van dit ingevulde intakeformulier wordt er een afspraak ingepland voor een persoonlijk intakegesprek (per skype).

Studiewijze

De verkorte post-HBO registeropleiding tot Integraal Leefstijlcoach bestaat uit 7 dagen en beslaat in totaal 14 dagdelen. Tussen de opleidingsdagen door werk je aan praktijkopdrachten, moduleopdrachten en een reflectieopdracht, die onderdeel uitmaken van het totale examen. 

Tijdens de opleidingsdagen wordt de structuur gevolgd van de rollen die je inneemt tijdens en na de opleiding (ik als mens, ik als leefstijlcoach en ik als ondernemer). Telkens staat er een thema centraal en krijgt je theorie mee, er wordt veel gewerkt met praktijkcasussen en is er veel aandacht voor balans. 

De opleiding wordt afgesloten met een praktijkexamen, wat bestaat uit het voeren van een coachgesprek, een groepsopdracht en een eindpresentatie.

Zowel de praktijkopdrachten, moduleopdrachten, het eind-reflectieverslag en de 3 praktijkexamen-onderdelen dienen allemaal met een voldoende te zijn afgerond om voor het post-HBO diploma in aanmerking te komen.

 

 

Contacturen en studie uren

Dit verkorte traject heeft 56 contacturen en ongeveer 70 studie uren (moduleopdrachten, huiswerk, intervisie, oefenen, theorie bestuderen, etc.).

Erkend diploma 

Iedere deelnemer die het examen met goed gevolg heeft afgerond op alle onderdelen, ontvangt een officieel erkend post-HBO diploma, uitgegeven door de Stichting Post Hoger Beroepsonderwijs Nederland. En wordt door ons op persoonlijke titel ingeschreven in het landelijk register van abituriënten van SPHBO Nederland.

Studiemateriaal

Tijdens de opleiding wordt met een trainingsmap gewerkt met daarin de benodigde hand-outs. Extra literatuur waarnaar wordt verwezen, kunnen de deelnemers zelf aanschaffen. 

 

 

Opleidingsprogramma

Dag

Onderwerpen

Moduleopdracht

Thuisopdracht

1

-        Kennismaking, leerdoelen, eindcompetenties,

-        werken met intakevragen,

-        interpretatie balansmodel

 

Coachstatuut

 

-        Oefenen coachgesprekken: intake en balanstest

-        Doorlezen coachtechnieken en -instrumenten

2

-        Coachstijlen en –instrumenten

-        Bespreken merktemplate

-        Elevatorpitch

Coachgesprek met toepassing coachstijlen

-        Doorlezen OERsterk, hand-outs 2.1 en 2.2, bekijken filmpje.

 

3

FQ dag 1:

-        Oorzaken en gevolgen ongezonde leefstijl

-        Fysiologie: vitale organen

-        Obesitas, diabetes 1 en 2, hart- en vaatziekten

-        Case, intro LVA

 

 

4

FQ dag 2:

-        Masterclass orthomoleculaire voeding en de invloed op de 5 dimensies van het coachmodel.

-        Work-out: fysieke oefeningen buiten

2x LVA, ze maken er alvast 2 met de kennis die ze tot dan toe hebben.

 

Ondernemerschap:

-        Start ondernemingsplan

-        Doorlezen financiën

-        Maken SWOT analyse + strategie

-        Voorbereiden pitch

5

Ondernemerschap:

-        Highlights ondernemingsplan

-        Financiën Q&A

-        Acquisitie en netwerken

-        Social media

-        Persoonlijke kracht/belemmering rondom ondernemerschap

SWOT-analyse en strategie

Financiële prognose en productpiramide

 

6

FQ dag 3:

-        LVA: uitleg, demo

-        Werken met de Omron

-        proefexamen: coachgesprek

4 x LVA

-        Oefenen met de LVA

-        Oefenen groepsopdracht + video opname

7

Praktijkexamen

 

 

 

Iedere module dag duurt van 9.30 uur tot 17.00 uur.

Investering

De investering (incl. locatiekosten) is: € 1.395,- per deelnemer.

Data

-        Dag 1: Donderdag 14 april 2016

-        Dag 2: Vrijdag 15 april 2016 

-        Dag 3: Zaterdag 23 april 2016

-        Dag 4: Vrijdag 29 april 2016

-        Dag 5: Zaterdag 21 mei 2016

-        Dag 6: Zaterdag 11 juni 2016

-        Dag 7: Vrijdag 1 juli 2016

De eerste twee lesdagen zijn op 14 en 15 april inclusief een overnachting. Extra kosten bedragen 25 euro.

Accommodatie:

Natuurvriendenhuis Allardsoog ( NIVON)

Jarig van der Wielenwei 42

9343 YC Een-West

 

Aanmelden:

 Voor 1 april per mail aan: Rob Hallegraeff

r.g.hallegraeff@pl.hanze.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

Van harte welkom op mijn site!

 

 

aangesloten bij de NOBCO, gekwalificeerde beroepsvereniging voor coaches
aangesloten bij de NOBCO, gekwalificeerde beroepsvereniging voor coaches

aangesloten bij MARK, landelijk netwerk van lifestylcoaches

 

 

aangesloten bij Gingermood, netwerk van coaches
aangesloten bij Gingermood, netwerk van coaches

zie: www.gingermood.nl